RTM8248-GSM       RTM-FEM-GSM       RTM-RTR-GSM

RTM8248-GSM

ŘÍDICÍ JEDNOTKA DOÚV a DSP

Použití: Jednotka RTM8428-GSM slouží ke snímání hodnot analogových a diskrétních veličin a k ovládání silových členů technologie DOÚV, DSP a obdobných zařízení. RTM8248-GSM
Napájení přístroje: 24 V js (volitelně 12 V js) ±10 %
Odběr přístroje:
a) v stavu bez vysílání: 250 mA (12V)
b) při vysílání: 700 mA (12V)
Skladovací teplota: -40 °C až +80 °C
Provozní teplota: -30 °C až +65 °C
Vhlkost: 0 % až 95 %
Komunikace s nadřízeným systémem: GPRS/GSM – APN – LAN (INTRANET)
Komunikační protokoly: IEC 870-5-101
IEC 870-5-104
Digitální vstupy:  
Počet bitů: 24
Galvanické oddělení: el. pevnost 2,5 kV
Napěťová úroveň log. „I“: 12 V až 110 V (volitelná pásma log. „I“ a log. „0“)
Proudová úroveň log. „I“: 1 mA až 20 mA (volitelná pásma log. „I“ a log. „0“)
Typ signálu: jednobitové a dvoubitové v libovolné skladbě pro celkový počet bitů
Zpracování: s volitelným časovým filtrem, který stanovuje minimální dobu trvání změny, aby byla zpracována
Digitální výstupy reléové:  
Počet: 8
Galvanické oddělení: el. pevnost 1,5 kV
Max. proudové zatížení: 3 A
Max. spínané napětí: 30 V js (volitelně 48 V js)
Typ signálu: – stavový
– bistabilní
– impulzní (doba trvání je parametrizována pro každý výstup zvlášť)
Analogové vstupy:  
Počet: 7
Vstupy (volitelné – každý kanál): – js napěťové, záporný pól na GND
rozsah 0 V až 5 V (volitelně 0 V až 10 V)
– js proudové, záporný pól na GND
rozsah 0 mA až 5 mA (volitelně 0 mA až 20 mA)
Třída přesnosti: 2,5 (volitelně 1,5)
Rozlišení: 16 bitů
Zpracování: – periodické
– změnové s filtrací (možnost parametrizace hodnoty delta kritéria pro každý vstup zvlášť)
Hmotnost: 550 g
Rozměry: délka 225 mm
  šířka 100 mm
  výška 40 mm s anténním konektorem a držáky na DIN lištu

 

RTM-FEM-GSM

ŘÍDÍCÍ TELEMETRICKÝ MODUL (katalogový list)

Použití: Jednotka RTM-FEM-GSM je řídící telemetrický modul, který komunikuje s nadřízeným systémem prostřednictvím sítě GSM / GPRS. Vlastní datová komunikace je prováděna protokolem IEC 60870-5 - 104. Jednotka RTM-FEM-GSM obsahuje volitelné až 3 sériové rozhraní pro komunikaci s podřízeným systémem. K jednotce RTM-FEM-GSM je možné pomocí těchto sériových rozhraní připojit zařízení obsahující digitální a analogové vstupy a výstupy, tzv. expandéry, zařízení komunikující protokolem IEC 60870-5-101 nebo libovolné zařízení využívající funkci transparentního sériového kanálu přes TCP / IP. Jednotka RTM-FEM-GSM obsahuje také ethernetové rozhraní pro připojení podřazeného systému pomocí tohoto rozhraní a protokolu IEC 60870-5-104. RTM-FEM-GSM
Napájení přístroje: 12 V DC/24V DC +/- 10%
Odběr přístroje:
a) v klidu @ 12 V: 350 mA
b) v aktivním režimu GSM 900 @12V: 700 mA
b) v aktivním režimu GSM 1800 @12V: 700 mA
Skladovací teplota: -40 °C až +80 °C
Provozní teplota: -30 °C až +65 °C
Vhlkost: 0 % až 95 %
Komunikace s nadřízeným systémem: GPRS/GSM
Komunikační protokoly: IEC 870-5-101
IEC 870-5-104
Rozhraní:  
Sériové rozhraní:  
P1: RS232/RS422/RS485 , RS232 plný UART
P2: RS232/RS422/RS485 , RS232 plný UART
P3: RS232/RS422/RS485 , RS232 plný UART
Ethernet rozhraní:  
E1: 10/100 Mb/s FULL/HALF DUPLEX
Konzola:  
Rozhraní: sériové speciální
Parametry: 115200 Bb, 8 bit, 1 stopbit, parity none
Hmotnost: 370 g
Rozměry: délka 160 mm
  šířka 100 mm
  výška 40 mm s anténním konektorem a držáky na DIN lištu

 

RTM-RTR-GSM

ŘÍDÍCÍ TELEMETRICKÝ MODUL (katalogový list)

Použití: Jednotka RTM-RTR-GSM je řídící telemetrický modul, který komunikuje s nadřízeným systémem prostřednictvím sítě GSM / GPRS. Vlastní datová komunikace je prováděna protokolem IEC 60870-5 - 104. Jednotka RTM-RTR-GSM obsahuje volitelné až 2 sériové rozhraní pro komunikaci s podřízeným systémem. K jednotce RTM-FEM-GSM je možné pomocí těchto sériových rozhraní připojit zařízení obsahující digitální a analogové vstupy a výstupy, tzv. expandéry, zařízení komunikující protokolem IEC 60870-5-101 nebo libovolné zařízení využívající funkci transparentního sériového kanálu přes TCP / IP. Jednotka RTM-RTR-GSM obsahuje také 2 ethernetové rozhraní pro připojení podřazeného systému pomocí tohoto rozhraní a protokolu IEC 60870-5-104. RTM-RTR-GSM
Napájení přístroje: 12 V DC/24V DC +/- 10%
Odběr přístroje:
a) v klidu @ 12 V: 350 mA
b) v aktivním režimu GSM 900 @12V: 700 mA
b) v aktivním režimu GSM 1800 @12V: 700 mA
Skladovací teplota: -40 °C až +80 °C
Provozní teplota: -30 °C až +65 °C
Vhlkost: 0 % až 95 %
Komunikace s nadřízeným systémem: GPRS/GSM
Komunikační protokoly: IEC 870-5-101
IEC 870-5-104
Rozhraní:  
Sériové rozhraní:  
P1: RS232/RS422/RS485 , RS232 plný UART
P2: RS232/RS422/RS485 , RS232 plný UART
Ethernet rozhraní:  
E1: 10/100 Mb/s FULL/HALF DUPLEX
E2: 10/100 Mb/s FULL/HALF DUPLEX
Konzola:  
Rozhraní: sériové speciální
Parametry: 115200 Bb, 8 bit, 1 stopbit, parity none
Hmotnost: 285 g
Rozměry: délka 120 mm
  šířka 100 mm
  výška 40 mm s anténním konektorem a držáky na DIN lištu