Reference

Česká republika

 1. Systém dispečerského řízení České republiky ČEPS Praha, Záložní dispečerské pracoviště Ostrava
 2. Jednotný dispečerský řídicí systém sítí VVN, VN a NN ČEZ Distribuce
 3. Integrovaný systém řízení sítí VN, E.ON Česká republika, oblast jižní Morava
 4. Informační systém elektroúseku a TG4 elektrárny Hodonín, ČEZ-EHO
 5. 160 komunikačních a řídicích jednotek RTM8248 trafostanic VN/NN a větrných zdrojů, E.ON Česká republika, oblast jižní Morava

Slovenská republika

 1. Centralizovaný systém dispečerského riadenia sietí VVN a VN ZSE Bratislava
 2. Systém dispečerského riadenia sietí VVN EDP SSE Žilina
 3. 5 systémov dispečerského riadenia sietí VN a NN, RD SSE Žilina
 4. 30 systémov operátorských terminálov na TR 110/22 kV ZSE Bratislava
 5. 1300 riadiacich jednotiek RTM 8248 pre diaľkovo ovládané objekty SSE Žilina
 6. 500 telemetrických modulov RTM FEM GSM pre SSE Žilina a VSE Košice