EsysVsichni.JPG
Činnost společnosti
Historie
Certifikáty

Činnost společnosti  

Nabízíme:

Vývojové, projekční a realizační práce v oblasti řídících a informačních systémů:

 • vývoj, výroba, dodávky a následný servis dispečerských řídicích a informačních systémů nejen pro oblast energetiky.
 • realizace zakázky „na klíč“, od projektu až po realizaci a uvedení do provozu
 • konzultační činnosti v oblasti systémů pro dispečerské řízení (poskytování konzultací zákazníkům a provozovatelům řídicích subsystémů
 • ‘kolící činnost
 • realizace tématických studií, ře‘ení integrovaných systémů, poradenství

Produkty:

 • Řídicí systém RIS

Hlavní produkt společnosti pokrývá požadavky od malých jednoduchých aplikací dohlížecích systémů rozvoden až po nejrozsáhlej‘í aplikace sdružených systémů pro řízení několika napěťových úrovní na rozsáhlém území. Obsahuje ve‘keré funkce SCADA, vy‘‘í energetické funkce, funkce pro plánování, vyhodnocování provozu a dal‘í dle požadavků energetiky i současné legislativy pro řízení jednotlivých napěťových úrovní od NN až po PS.

Součástí systémů jsou i nestandardní periferie, telemetrie příp. jiné části, které společnost vyrábí na základě vlastního vývoje podle požadavků zákazníka.

 • Komunikační jednotky řady RTM

Slouží pro dálkový přenos dat a řízení přes datovou síť GPRS. Jednotky se používají na DOÚV, malých trafostanicích, větrných zdrojích a dal‘ích objektech energetické sítě.

 • Operátorské terminály na energetické objekty

Slouží pro sledování chodu energetického objektu. Výhodou je shodná databáze s nadřazeným řídicím systémem RIS

Historie

Vznik společnosti:

Firma ELEKTROSYSTEM byla založena v roce 1990 v Žilině. O rok později vzniká pobočka v Brně zaměřená zejména na vývojovou činnost. Po rozdělení Československa (1993) se firma rozdělila na dva právní subjekty ELEKTROSYSTEM, s.r.o. v Žilině a ELEKTROSYSTEM, spol. s r.o. v Brně. Oba subjekty mají jedno řízení a společnou strategii. Klíčoví pracovníci firmy měli již v čase jejího založení zku‘enosti s realizací systémů dispečerského řízení v energetice.

Nosný produkt, kontinuita prací v energetice:

V roce 1992 firma uvedla na trh vlastní řídící a informační systém RIS ( platforma - LAN počítače typu PC, OS QNX 4.2x a QNX 6.x) , jehož první aplikace začaly běžet na území Slovenska a později i v České republice. Pozici na trhu si firma upevnila předev‘ím úspě‘nými účastmi na výběrových řízeních, operativním vývojem dle potřeb zákazníka a rychlým servisem.

V letech 1993 - 2005 bylo realizováno 20 aplikací systému RIS na dispečincích v‘ech úrovní (PS, VVN, VN, NN).

Rozvoj infrastruktury:

Od roku 2002 sídlí brněnská firma ve vlastní nové budově v Brně, žilinská firma sídlí ve vlastní rekonstruované budově v Žilině. V Praze působí organizační složka.

Poslední období:

Firma pokračuje v dlouhodobé spolupráci s energetickými společnostmi v oblasti dispečerských systémů v‘ech úrovní i po jejich integraci do velkých společností (ČEPS, ČEZ Distribuce, E.ON, ZSE a SSE). Kontinuálně se věnuje vývoji aplikačního SW pro řízení, plánování a hodnocení provozu energetických sítí dle aktuálních požadavků energetiky.

Od roku 2004 dodává úspě‘ně komunikační jednotky řady RTM pro dálkový přenos dat a řízení přes datovou síť GPRS. Jednotky se používají na DOÚV, malých trafostanicích, větrných zdrojích a dal‘ích objektech energetické sítě.

Od roku 2006 se brněnská firma transformovala na obchodní formu akciové společnosti.

 

Certifikáty

Certifikáty kvality:

CQS Praha, člen IQnet, Česká republika

 • Vývoj, výroba, instalace a servis řídicích a informačních systémů (ISO 9001:2009), od 2001

certifikát BOZP:

 • Certifikace systému pro řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Vývoj, výroba, instalace a servis řídicích a informačních systémů (ISO 18001:1999), od 2007

Certifikát environmentálního managementu:

CQS Praha, člen IQnet, Česká republika

Certifikát ISMS:

CQS Praha, člen IQnet, Česká republika

Certifikáty výrobků:

TÜV Product Service GMBH, München, Germany

 • ITE Equipment Central and Information System (Registration Number RISC2004A)
 • Control unit RTM8248/GSM - (E 003T-1-00 KO) from 2004

Certifikáty pro zastoupení:

QNX Software Systems Ltd., Canada

 • QNX System Integrator and Solution Supplier for industry control systems from 2000