Environmentální politika:

 

 

 

Prohlášení vedení společnosti

 

Společnost ELEKTROSYSTEM zavedla systém řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001 resp. STN EN ISO 9001  a systém environmentálního managementu (EMS) podle ČSN EN ISO 14001 resp. STN EN ISO 14001, zdokumentovala jej a bude jej do budoucna udržovat v souladu s příslušnými pokyny a legislativními předpisy, v souladu s platnými zákony v oblasti vlivu na životní prostředí a dalšími požadavky. Všichni pracovníci jsou povinni pracovat v souladu se zavedeným systémem řízení managementu jakosti a systémem environmentálního managementu a ze všech sil se podílet na úspěšném rozvoji.

 

 

 

Naše vize

 

Vizí společnosti je nabízet a dodávat zákazníkům, především v oblasti energetiky, moderní informační a řídicí systémy pro dispečerské řízení, které splňují nejnáročnější požadavky uživatelů i v měnícím se prostředí řízení  a trhu s energií.  Naše aktivity však nekončí předáním systému, o každou aplikaci je třeba nadále pečovat a nabízet zákazníku inovace v reakci na nové požadavky.

 

 

 

Základní pravidla

 

 

-          V rámci svých činností daných živnostenskými listy - především vývoj, výroba, instalace a servis řídicích a informačních systémů - dodržujeme zásady environmentálního managementu

-          Společnost se zavazuje k neustálému zlepšování a prevenci znečisťování a dopadu do ŽP

-          Společnost se zavazuje plnit relevantní právní a jiné požadavky, které se vztahují k environmentálním aspektům

-          V rámci environmentální činnosti přijímá environmentální cíle

-          Společnost se zavazuje veškeré služby poskytovat tak, aby prováděné činnosti neměly negativní dopad na  ŽP

-          Společnost se zavazuje rozšiřovat a udržovat povědomí pracovníků o zásadách udržování stavu ŽP a možnostech jeho zlepšování

-          Společnost spolupracuje s místním úřadem ŽP v otázkách ŽP regionu

 

 

 

 

V  Brně  dne: 3.11.2016

 

 

 

 

 

                                                                                                                           Jan Smrž

                                                                                                         předseda představenstva a.s. Brno

                                                                                                         předseda představenstva a.s. Žilina