CZ SK EN
   

Referencie

Slovenská republika

 1. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., Žilina
  • Systém: Centralizovaný systém dispečerského riadenia distribučných sietí
  • Riadené napäťové úrovne: VVN, VN a NN
 2. Západoslovenská distribučná, a. s., Bratislava
  • Systém: Centralizovaný systém dispečerského riadenia distribučných sietí
  • Riadené napäťové úrovne: VVN, VN a NN
 3. Východoslovenská distribučná, a. s., Košice
  • Zálohovaný telemetrický koncentrátor
 4. Západoslovenská distribučná, a. s., Bratislava
  • 50 systémov operátorských terminálov na TR 110/22 kV
 5. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., Žilina
  • 1300 riadiacich jednotiek RTM 8248 pre diaľkovo ovládané objekty
 6. 500 telemetrických modulov RTM FEM GSM pre SSE Žilina a VSE Košice

Česká republika

 1. ČEPS, a. s., Praha
  • Systém: Dispečerský řídicí systém přenosové soustavy ČR
  • Řízené napěťové úrovně: ZVN a VVN
 2. E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice
  • Systém: Dispečerský řídicí systém distribučních sítí
  • Řízené napěťové úrovně: VVN a VN
 3. ČEZ Distribuce, a. s., Děčín
  • Systém: Jednotný dispečerský řídicí systém distribučních sítí
  • Řízené napěťové úrovně: VVN, VN a NN
 4. 160 komunikačních a řídicích jednotek RTM8248 trafostanic VN/NN a větrných zdrojů, E.ON Česká republika, oblast jižní Morava