CZ SK EN
   

EsysVsichni.JPG
Činnosť spoločnosti
História
Certifikáty

Činnosť spoločnosti  

Ponúkame

Vývojové, projekčné a realizačné práce v oblasti riadiacich a informačných systémov:

 • vývoj, výroba, dodávky a následný servis dispečerských riadiacich a informačných systémov nielen pre oblasť energetiky.
 • realizácia zákazky „na kľúč“, od projektu až po realizáciu a uvedenie do prevádzky
 • konzultačné činnosti v oblasti systémov pre dispečerské riadenie (poskytovanie konzultácií zákazníkom a prevádzkovateľom riadiacich subsystémov
 • školiaca činnosť
 • realizácia tématických štúdií, riešenie integrovaných systémov, poradenstvo

Produkty:

 • Riadiaci systém RIS

Hlavný produkt spoločnosti pokrýva požiadavky od malých jednoduchých aplikácií dohliadajúcich systémov rozvodní až po najrozsiahlejšie aplikácie združených systémov pre riadenie niekožkých napäťových úrovní na rozsiahlom území. Obsahuje všetky funkcie SCADA, vyššie energetické funkcie, funkcie pre plánovanie, vyhodnocovanie prevádzky a ďalšie, podľa požiadaviek energetiky i súčasnej legislatívy pre riadenie jednotlivých napäťových úrovní od NN až po PS.

Súčasťou systémov sú i neštandardné periférie, telemetrie príp. iné časti, ktoré spoločnosť vyrába na základe vlastného vývoja podža požiadaviek zákazníka.

 • Komunikačné jednotky rady RTM

Slúžia pre diaľkový prenos dát a riadenie cez dátovú sieť GPRS. Jednotky sa používajú na DOÚV, malých trafostaniciach, veterných zdrojoch a ďalších objektoch energetickej siete.

 • Operátorské terminály na energetické objekty

Slúžia pre sledovanie chodu energetického objektu. Výhodou je zhodná databáza s nadriadeným riadiacim systémom RIS.

História

Vznik spoločnosti:

Firma ELEKTROSYSTEM bola založená v roku 1990 v Žiline. O rok neskôr vzniká pobočka v Brne zameraná najmä na vývojovú činnosť. Po rozdelení Československa (1993) sa firma rozdelila na dva právne subjekty ELEKTROSYSTEM, s.r.o. v Žiline a ELEKTROSYSTEM, spol. s r.o. v Brne. Oba subjekty majú jedno riadenie a spoločnú stratégiu. Kľúčoví pracovníci firmy mali už v čase jej založenia skúsenosti s realizáciou systémov dispečerského riadenia v energetike.

Nosný produkt, kontinuita prác v energetike:

V roku 1992 firma uviedla na trh vlastný riadiaci a informačný systém RIS ( platforma - LAN počítače typu PC, OS QNX 4.2x a QNX 6.x) , ktorého prvé aplikácie začali na území Slovenska a neskôr i v Českej republike. Pozíciu na trhu si firma upevnila predovšetkým úspešnými účasťami na výberových konaniach, operatívnym vývojom podľa potrieb zákazníka a rýchlym servisom.

V rokoch 1993 - 2005 bolo realizovaných 20 aplikácií systému RIS na dispečingoch všetkých úrovní (PS, VVN, VN, NN).

Rozvoj infraštruktúry:

Od roku 2002 sídli brnenská firma vo vlastnej novej budove v Brne, žilinská firma má sídlo vo vlastnej rekonštruovanej budove v Žiline. V Prahe pôsobí organizačná zložka.

Posledné obdobie:

Firma pokračuje v dlhodobej spolupráci s energetickými spoločnosťami v oblasti dispečerských systémov všetkých úrovní i po ich integrácii do veľkých spoločností (ČEPS, ČEZ Distribuce, E.ON, ZSE a SSE). Kontinuálne sa venuje vývoju aplikačného SW pre riadenie, plánovanie a hodnotenie prevádzky energetických sietí podža aktuálnych požiadaviek energetiky.

Od roku 2004 dodáva komunikačné jednotky rady RTM pre diaľkový prenos dát a riadenie cez dátovú sieť GPRS. Jednotky sa používajú na DOÚV, malých trafostaniciach, veterných zdrojoch a ďalších objektoch energetickej siete.

Od roku 2006 sa brnenská firma transformovala na obchodnú formu akciovej spoločnosti.

 

Certifikáty

Certifikáty kvality:

CQS Praha, člen IQnet, Česká republika

 • Vývoj, výroba, inštalácia a servis riadiacich a informačných systémov (ISO 9001:2009), od 2001

certifikát BOZP:

 • Certifikácia systému pre riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Vývoj, výroba, inštalácia a servis riadiacich a informačných systémov (ISO 18001:1999), od 2007

Certifikát environmentálného managementu:

CQS Praha, člen IQnet, Česká republika

 • Vývoj, výroba, inštalácia a servis riadiacich a informačných systémov (ISO 14001:2005), od 2004
 • Environmentálna politika

Certifikát ISMS:

CQS Praha, člen IQnet, Česká republika

Certifikáty výrobkov:

TÜV Product Service GMBH, München, Germany

 • ITE Equipment Central and Information System (Registration Number RISC2004A)
 • Control unit RTM8248/GSM - (E 003T-1-00 KO) from 2004

Certifikáty pre zastúpenie:

QNX Software Systems Ltd., Canada

 • QNX System Integrator and Solution Supplier for industry control systems from 2000