logo slide show

Dotace z evropského fondu pro regionální rozvoj – Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název projektu: Výpočetní laboratoř

Předmětem projektu je pořízení tzv. výpočetní laboratoře, která umožní výzkum, vývoj a následné testování aplikačního SW dispečerského řídicího systému (DŘS). Výpočetní laboratoř bude následně sloužit společnosti k vyvíjení a produkci prototypů nových generací dispečerských systémů do maximální míry simulujících realitu a ke zvýšení odborné kvalifikace a zkušeností dispečerů řídicích elektrizační soustavu.

Projekt je zaměřen na rozšíření stávající výzkumně inovační kapacity. Realizací předkládaného projektu dojde k významnému posílení kapacity společnosti v oblasti vývoje a testování požadovaných funkcí vyvíjených a inovovaných systémů.

Rozšíření vývojové kapacity o vývojovou laboratoř umožní nejen rozšíření portfolia společnosti o nově vyvíjené produkty (funkce DŘS dle přesných požadavků zákazníků), ale dalším doplněním funkcionality a možnosti využití nových matematických algoritmů umožní efektivnější a rychlejší vývoj další generace distribučního řídicího systému.

Podmínky zpřístupnění výzkumné infrastruktury potencionálním uživatelům.docx