CZ SK EN
   

RTM8248-GSM       RTM-FEM-GSM       RTM-RTR-GSM

RTM8248-GSM

RIADIACA JEDNOTKA DOÚV a DSP (katalógový list)

Použitie: Jednotka RTM8428-GSM slúži na snímanie hodnôt analógových a diskrétnych veličín a na ovládanie silových členov technológie DOÚV, DSP a obdobných zariadení. RTM8248-GSM
Napájanie prístroja: 24 V js (voliteľne 12 V js) ±10 %
Odber prístroja:
a) v stave bez vysielania: 250 mA (12V)
b) pri vysielaní: 700 mA (12V)
Skladovacia teplota: -40 °C až +80 °C
Prevádzková teplota: -30 °C až +65 °C
Vhlkosť: 0 % až 95 %
Komunikácia s nadriadeným systémom: GPRS/GSM – APN – LAN (INTRANET)
Komunikačné protokoly: IEC 870-5-101
IEC 870-5-104
Digitálne vstupy:  
Počet bitov: 24
Galvanické oddelenie: el. pevnosť 2,5 kV
Napäťová úroveň log. „I“: 12 V až 110 V (voliteľné pásma log. „I“ a log. „0“)
Prúdová úroveň log. „I“: 1 mA až 20 mA (voliteľné pásma log. „I“ a log. „0“)
Typ signálu: jednobitové a dvojbitové v ľubovoľnej skladbe pre celkový počet bitov
Spracovanie: s voliteľným časovým filtrom, ktorý stanovuje minimálnu dobu trvania zmeny, aby bola zobraná do úvahy
Digitálne výstupy reléové:  
Počet: 8
Galvanické oddelenie: el. pevnosť 1,5 kV
Max. prúdové zaťaženie: 3 A
Max. spínané napätie: 30 V js (voliteľne 48 V js)
Typ signálu: – stavový
– bistabilný
– impulzný (doba trvania je parametrizovaná pre každý výstup zvlášť)
Analógové vstupy:  
Počet: 7
Vstupy (voliteľné – každý kanál): – js napäťové, záporný pól na GND
rozsah 0 V až 5 V (voliteľne 0 V až 10 V)
– js prúdové, záporný pól na GND
rozsah 0 mA až 5 mA (voliteľne 0 mA až 20 mA)
Trieda presnosti: 2,5 (voliteľne 1,5)
Rozlíšenie: 16 bitov
Spracovanie: – periodické
– zmenové s filtráciou (možnosť parametrizácie hodnoty delta kritéria pre každý vstup zvlášť)
Hmotnosť: 550 g
Rozmery: dĺžka 225 mm
  šírka 100 mm
  výška 40 mm s anténnym konektorom a držiakmi na DIN lištu

 

RTM FEM GSM

RIADIACI TELEMETRICKÝ MODUL (katalógový list)

Použitie: Jednotka RTM-FEM-GSM je riadiaci telemetrický modul, ktorý komunikuje s nadriadeným systémom prostredníctvom siete GSM/GPRS. Vlastná dátová komunikácia je prevádzaná protokolom IEC 60870-5- 104. Jednotka RTM-FEM-GSM obsahuje voliteľné až 3 sériové rozhrania pre komunikáciu s podriadeným systémom. K jednotke RTM-FEM-GSM je možné pomocou týchto sériových rozhraní pripojiť zariadenia obsahujúce digitálne a analógové vstupy a výstupy, tzv. expandéry, zariadenia komunikujúce protokolom IEC 60870-5-101 alebo ľubovoľné zariadenie využívajúci funkciu transparentného sériového kanála cez TCP/IP. Jednotka RTM-FEM-GSM obsahuje taktiež ethernetové rozhranie na pripojenie podradeného systému pomocou tohto rozhrania a protokolu IEC 60870-5-104. RTM-FEM-GSM
Napájanie prístroja: 12 V DC/24V DC +/- 10%
Odber prístroja:
a) v kľude @ 12 V: 350 ma
b) v aktívnom režime GSM 900 @12V: 700 mA
b) v aktívnom režime GSM 1800 @12V: 700 mA
Skladovacia teplota: -40 °C až +80 °C
Prevádzková teplota: -30 °C až +65 °C
Vhlkosť: 0 % až 95 %
Komunikácia s nadriadeným systémom: GPRS/GSM
Komunikačné protokoly: IEC 870-5-101
IEC 870-5-104
Rozhrania:  
Sériové rozhrania:  
P1: RS232/RS422/RS485 , RS232 plný UART
P2: RS232/RS422/RS485 , RS232 plný UART
P3: RS232/RS422/RS485 , RS232 plný UART
Ethernet rozhranie:  
E1: 10/100 Mb/s FULL/HALF DUPLEX
Konzola:  
Rozhranie: sériové špeciálne
Parametre: 115200 Bb, 8 bit, 1 stopbit, parity none
Hmotnosť: 370 g
Rozmery: dĺžka 160 mm
  šírka 100 mm
  výška 40 mm s anténnym konektorom a držiakmi na DIN lištu

 

RTM RTR GSM

RIADIACI TELEMETRICKÝ MODUL (katalógový list)

Použitie: Jednotka RTM-RTR-GSM je riadiaci telemetrický modul, ktorý komunikuje s nadriadeným systémom prostredníctvom siete GSM/GPRS. Vlastná dátová komunikácia je prevádzaná protokolom IEC 60870-5- 104. Jednotka RTM-RTR-GSM obsahuje voliteľné až 2 sériové rozhrania pre komunikáciu s podriadeným systémom. K jednotke RTM-RTR-GSM je možné pomocou týchto sériových rozhraní pripojiť zariadenia obsahujúce digitálne a analógové vstupy a výstupy, tzv. expandéry, zariadenia komunikujúce protokolom IEC 60870-5-101 alebo ľubovoľné zariadenie využívajúci funkciu transparentného sériového kanála cez TCP/IP. Jednotka RTM-RTR-GSM obsahuje taktiež 2 ethernetové rozhrania na pripojenie podradeného systému pomocou tohto rozhrania a protokolu IEC 60870-5-104. RTM-RTR-GSM
Napájanie prístroja: 12 V DC/24V DC +/- 10%
Odber prístroja:
a) v kľude @ 12 V: 350 ma
b) v aktívnom režime GSM 900 @12V: 700 mA
b) v aktívnom režime GSM 1800 @12V: 700 mA
Skladovacia teplota: -40 °C až +80 °C
Prevádzková teplota: -30 °C až +65 °C
Vhlkosť: 0 % až 95 %
Komunikácia s nadriadeným systémom: GPRS/GSM
Komunikačné protokoly: IEC 870-5-101
IEC 870-5-104
Rozhrania:  
Sériové rozhrania:  
P1: RS232/RS422/RS485 , RS232 plný UART
P2: RS232/RS422/RS485 , RS232 plný UART
Ethernet rozhrania:  
E1: 10/100 Mb/s FULL/HALF DUPLEX
E2: 10/100 Mb/s FULL/HALF DUPLEX
Konzola:  
Rozhranie: sériové špeciálne
Parametre: 115200 Bb, 8 bit, 1 stopbit, parity none
Hmotnosť: 285 g
Rozmery: dĺžka 120 mm
  šírka 100 mm
  výška 40 mm s anténnym konektorom a držiakmi na DIN lištu